Druk 3D jako technologia produkcji małoseryjnej wyrobów z tworzyw sztucznych?

Druk 3D jako technologia produkcji małoseryjnej wyrobów z tworzyw sztucznych?

Technologie druku 3D bardzo często traktowane są tylko i wyłącznie jako doskonałe narzędzie do szybkiego wytwarzania prototypów. Co jednak w sytuacji kiedy mamy do wyprodukowania na przykład 300 sztuk komponentów, a koszt wytworzenia oprzyrządowania produkcyjnego (formy) zabija cały projekt ?

Istnieją technologie wytwarzania przyrostowego, które umożliwiają wytwarzanie w pełni funkcjonalnych wyrobów, zarówno jednostkowo, jak i seryjnie. Elementy wykonane na przykład za pomocą technologii SLS, czy MJF charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi, wysoką dokładnością wymiarowo – kształtową oraz jednorodną powierzchnią (brak wyraźnie widocznych warstw, jak to ma miejsce np. w metodzie FDM).

Po kolejne, w przypadku druku 3D całkowicie pomijamy etap projektowania formy, jej wytwarzania, testów oraz uruchomienia produkcji, co w sposób bardzo istotny wpływa na czas, w jakim otrzymujemy finalne wyroby.