Projektowanie CAD

Projektowanie CAD jest integralną częścią zamówienia produktowego. Służy do tworzenia, modyfikacji, analizy lub optymalizacji projektu, który stanowi podstawę do wykonania funkcjonalnego i niezawodnego produktu.

Dysponując projektem 3D, można wykonać elementy metodą druku 3D lub obróbki CNC, jak również wykorzystać model do przeprowadzenia symulacji w celu sprawdzenia wytrzymałości lub odporności na temperaturę przed utworzeniem fizycznego modelu. Pozwala to na zmniejszenie kosztów i skrócenie czasu procesu produkcyjnego.

Projekty koncepcyjne i wykonawcze

Biuro konstrukcyjne 3D Expert wykonuje projekty koncepcyjne na potrzeby zwizualizowania wyrobu, przeprowadzenia walidacji oraz stworzenia prototypu, jak również parametryczne projekty wykonawcze złożonych i skomplikowanych modeli, które uwzględniają m.in. cechy technologiczne finalnych elementów. Działamy na terenie miast Kraków, Wrocław, Katowice, Warszawa, oraz całej Polski.

biuro konstrukcyjne warszawa, Wrocław, Katowice i Kraków
biuro konstrukcyjne kraków, warszawa, wrocław, katowice

Zakres projektowania 

  • Projekty CAD 3D w oparciu o dokumentację 2D, zdjęcie lub rzeczywisty obiekt
  • Projektowanie maszyn i urządzeń
  • Poprawki gotowych projektów
  • Przygotowanie projektu do druku 3D lub obróbki CNC
  • Wizualizacja produktowa
  • Dokumentacja wykonawcza 2D (rysunki techniczne, schematy instalacji)
  • Programowanie obrabiarek CNC
  • Wytwarzanie prototypowe

BIURO KONSTRUKCYJNE - PROJEKTOWANIE CAD

Projektowanie CAD (ang. Computer Aided Design) to proces techniczny wspomagany komputerowo. Jego zadaniem jest stworzenie kompletnej wizualizacji pomysłu, prototypu lub finalnego produktu. W podstawie opracowania zapisu dokumentacji konstrukcyjnej leży cyfrowe modelowanie geometryczne za pomocą nowoczesnego oprogramowania CAD. Porównując system CAD do popularnych metod kreślarskich, daje nam możliwość cyfrowego zapisu geometrii obiektów, co umożliwia szybkie i bezproblemowe tworzenie skomplikowanych modeli, wprowadzanie poprawek oraz gromadzenie projektów na cyfrowych nośnikach danych. Z wykorzystaniem systemu CAD, możliwe jest tworzenie projektów obiektów o nieregularnych kształtach z zachowaniem estetyki, dokładności oraz precyzji wykonania. Na bazie wykonanego projektu, realizowane są dalsze prace wykonawcze.

BIURO KONSTRUKCYJNE 3D EXPERT

Na dokumentację konstrukcyjną składają się trzy rodzaje informacji: zbiór wszystkich cech geometrycznych, dynamicznych oraz niektórych technologicznych (przykładowo – materiałów). Dzięki projektowaniu CAD z biurem konstrukcyjnym 3D Expert, mają Państwo możliwość uzyskania dodatkowo dokumentacji w formacie 2D. Rysunki techniczne i wizualizacje stanowią podstawę komunikacji pomiędzy zleceniodawcą, konstruktorem, a wykonawcą, dzięki czemu ryzyko wadliwości wyrobu jest maksymalnie ograniczone. Ponadto, mogą Państwo zobaczyć projekt przed rozpoczęciem procesu wytwarzania, zatem wprowadzić ewentualne zmiany oraz przedstawić uwagi.

DOKUMENTACJA 2D

Jako biuro konstrukcyjne, 3D Expert tworzy dokumentację 2D, która umożliwia graficzne zobrazowanie części maszyn, urządzeń lub konstrukcji, co jest niezbędne do prawidłowego wytworzenia określonej części lub złożenia jej bądź zamontowania, zgodnie z wymaganiami Klienta.

MODELOWANIE 3D

Biuro konstrukcyjne 3D Expert świadczy usługi modelowania 3D, które umożliwia tworzenie trójwymiarowych obiektów przy użyciu oprogramowania CAD. Ten rodzaj oprogramowania oferuje specjalistyczne narzędzia, dzięki czemu, umożliwia tworzenie projektów przedmiotów o nieregularnych powierzchniach oraz brył z uwzględnieniem analizy Metodą Elementów Skończonych (MES). Modelowanie 3D daje również możliwość zwizualizowania obiektu podlegającego konstruowaniu, oszacowania kosztów produkcji oraz określenia cech obiektu.

PROJEKTOWANIE CAD Z BIUREM KONSTRUKCYJNYM 3D EXPERT

Projektowanie CAD oraz technologia druku 3D wykorzystywane są w szeroko rozumianym przemyśle. Projektowanie CAD stosowane jest z powodzeniem, wszędzie tam, gdzie zależy nam na uzyskaniu dokładnie odzwierciedlającego zamysł pomysłodawcy modelu trójwymiarowego, który dodatkowo przedstawiać będzie wszystkie założenia i funkcje. Największą popularnością cieszy się w inżynierii mechanicznej, bowiem umożliwia tworzenie rysunków 2D oraz modeli 3D części maszyn i urządzeń.

BIURO KONSTRUKCYJNE - MODYFIKACJE

W biurze konstrukcyjnym 3D Expert zajmujemy się również modyfikacjami całych konstrukcji lub podzespołów czy części. Przeprojektowując poszczególne elementy dostosowujemy je do nowego środowiska, funkcji lub wymagań, jednocześnie eliminując potrzebę projektowania od zera. Oferujemy także aktualizacje zgodne z przedstawioną specyfikacją oraz weryfikację pod kątem kompatybilności poszczególnych elementów. W ramach optymalizacji projektujemy nowe modele lub biorąc pod uwagę określone kryteria – zmieniamy istniejące. Działamy na terenie miast takich jak Kraków, Warszawa, Katowice i Wrocław ale także na terenie całego kraju.

Jesteśmy gotowi

Zleć nam Projekt 3D!

Sprawdź również