Projektowanie CAD

Projektowanie CAD jest integralną częścią zamówienia produktowego. Służy do tworzenia, modyfikacji, analizy lub optymalizacji projektu, który stanowi podstawę do wykonania funkcjonalnego i niezawodnego produktu.

Dysponując projektem 3D, można wykonać elementy metodą druku 3D lub obróbki CNC, jak również wykorzystać model do przeprowadzenia symulacji w celu sprawdzenia wytrzymałości lub odporności na temperaturę przed utworzeniem fizycznego modelu. Pozwala to na zmniejszenie kosztów i skrócenie czasu procesu produkcyjnego.

Projekty koncepcyjne i wykonawcze

Biuro konstrukcyjne 3D Expert wykonuje projekty koncepcyjne na potrzeby zwizualizowania wyrobu, przeprowadzenia walidacji oraz stworzenia prototypu, jak również parametryczne projekty wykonawcze złożonych i skomplikowanych modeli, które uwzględniają m.in. cechy technologiczne finalnych elementów. Działamy na terenie miast Kraków, Wrocław, Katowice, Warszawa, oraz całej Polski.

biuro konstrukcyjne warszawa, Wrocław, Katowice i Kraków
biuro konstrukcyjne kraków, warszawa, wrocław, katowice

Zakres projektowania 

  • Projekty CAD 3D w oparciu o dokumentację 2D, zdjęcie lub rzeczywisty obiekt
  • Projektowanie maszyn i urządzeń
  • Poprawki gotowych projektów
  • Przygotowanie projektu do druku 3D lub obróbki CNC
  • Dokumentacja wykonawcza 2D

BIURO KONSTRUKCYJNE - PROJEKTOWANIE CAD

Projektowanie CAD (ang. Computer Aided Design) to proces techniczny wspomagany komputerowo. Jego zadaniem jest stworzenie kompletnej wizualizacji pomysłu, prototypu lub finalnego projektu. W podstawie opracowania zapisu dokumentacji konstrukcyjnej leży cyfrowe modelowanie geometryczne za pomocą nowoczesnego oprogramowania CAD.

BIURO KONSTRUKCYJNE 3D EXPERT

Na dokumentację konstrukcyjną składają się trzy rodzaje informacji: zbiór wszystkich cech geometrycznych, dynamicznych oraz niektórych technologicznych (przykładowo – materiałów). Dzięki projektowaniu CAD z biurem konstrukcujnym 3d Expert mamy możliwość uzyskania dodatkowo dokumentacji w formacie 2D. Rysunki techniczne i wizualizacje stanowią podstawę komunikacji pomiędzy zleceniodawcą, konstruktorem, a wykonawcą, dzięki czemu ryzyko wadliwości wyrobu jest maksymalnie ograniczone.

PROJEKTOWANIE CAD Z BIUREM KONSTRUKCYJNYM 3D EXPERT

Projektowanie CAD oraz technologia druku 3D wykorzystywane są w szeroko rozumianym przemyśle. Projektowanie CAD stosowane jest z powodzeniem, wszędzie tam, gdzie zależy nam na uzyskaniu dokładnie odzwierciedlającego zamysł pomysłodawcy modelu trójwymiarowego, który dodatkowo przedstawiać będzie wszystkie założenia i funkcje.

BIURO KONSTRUKCYJNE - MODYFIKACJE

W biurze konstrukcyjnym 3D Expert zajmujemy się również modyfikacjami całych konstrukcji lub podzespołów czy części. Przeprojektowując poszczególne elementy dostosowujemy je do nowego środowiska, funkcji lub wymagań, jednocześnie eliminując potrzebę projektowania od zera. Oferujemy także aktualizacje zgodne z przedstawioną specyfikacją oraz weryfikację pod kątem kompatybilności poszczególnych elementów. W ramach optymalizacji projektujemy nowe modele lub biorąc pod uwagę określone kryteria – zmieniamy istniejące. Działamy na terenie miast takich jak Kraków, Warszawa, Katowice i Wrocław ale także na terenie całego kraju.

Jesteśmy gotowi

Zleć nam Projekt 3D!

Sprawdź również