Projektowanie CAD

Integralną częścią zamówienia produktowego jest projektowanie CAD. Podstawę do wykonania funkcjonalnego i niezawodnego wyrobu stanowią tworzenie, modyfikacja, analiza oraz optymalizacja projektu. 

Dysponując nim w trójwymiarze, można wykonać elementy metodą druku 3D lub obróbki CNC, jak również wykorzystać modelowanie 3D do przeprowadzenia symulacji w celu sprawdzenia wytrzymałości lub odporności na temperaturę przed utworzeniem fizycznego modelu. Pozwala to na zmniejszenie kosztów i skrócenie czasu procesu produkcyjnego. 

Projekty koncepcyjne i wykonawcze

Biuro konstrukcyjne 3D Expert wykonuje projekty koncepcyjne i wykonawcze. Pierwsze z nich tworzymy na potrzeby zwizualizowania wyrobu, przeprowadzenia walidacji oraz stworzenia prototypu. Drugie z wymienionych dotyczą złożonych i skomplikowanych modeli, które uwzględniają m.in. cechy technologiczne finalnych elementów. Jeżeli są Państwo zainteresowani metodologią CAD, zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Działamy na terenie Krakowa (małopolskie), Wrocławia (dolnośląskie), Katowic (śląskie), Warszawy (mazowieckie) oraz całej Polski.

biuro konstrukcyjne warszawa, Wrocław, Katowice i Kraków
biuro konstrukcyjne kraków, warszawa, wrocław, katowice

Zakres projektowania 

  • Projekty CAD 3D w oparciu o dokumentację 2D, zdjęcie lub rzeczywisty obiekt,
  • projektowanie maszyn i urządzeń,
  • poprawki gotowych projektów,
  • przygotowanie projektu do druku 3D lub obróbki CNC,
  • wizualizacja produktowa,
  • dokumentacja wykonawcza 2D (rysunki techniczne, schematy instalacji),
  • programowanie obrabiarek CNC,
  • wytwarzanie prototypowe.

Projektowanie CAD

Projektowanie CAD (ang. Computer Aided Design) to proces techniczny wspomagany komputerowo. Jego zadaniem jest stworzenie kompletnej wizualizacji pomysłu, prototypu lub finalnego produktu. Podstawowym elementem opracowania zapisu dokumentacji konstrukcyjnej jest cyfrowe modelowanie geometryczne za pomocą nowoczesnego oprogramowania CAD. Porównując system CAD do popularnych metod kreślarskich, daje nam on możliwość cyfrowego zapisu geometrii obiektów, co umożliwia szybkie i bezproblemowe tworzenie skomplikowanych modeli, wprowadzanie poprawek oraz gromadzenie projektów na cyfrowych nośnikach danych. Z wykorzystaniem systemu CAD, możliwe jest tworzenie projektów obiektów o nieregularnych kształtach z zachowaniem estetyki, dokładności oraz precyzji wykonania. Na bazie wykonanego projektu, realizowane są dalsze prace wykonawcze.

Biuro konstrukcyjne 3D Expert

Jako biuro konstrukcyjne, 3D Expert tworzy dokumentację 2D, która umożliwia graficzne zobrazowanie części maszyn, urządzeń lub konstrukcji. Jest to niezbędne do prawidłowego wytworzenia określonej części oraz zmontowania jej, zgodnie z wymaganiami Klienta.

Dzięki projektowaniu CAD z biurem konstrukcyjnym 3D Expert, mają Państwo możliwość uzyskania dodatkowo dokumentacji w formacie 2D. Rysunki techniczne i wizualizacje stanowią podstawę komunikacji pomiędzy zleceniodawcą, konstruktorem, a wykonawcą, dzięki czemu ryzyko wadliwości wyrobu jest maksymalnie ograniczone. Ponadto, mogą Państwo zobaczyć projekt przed rozpoczęciem procesu wytwarzania, w wyniku czego można wprowadzić ewentualne zmiany oraz przedstawić uwagi.

Modelowanie 3D

Biuro konstrukcyjne 3D Expert świadczy usługi modelowania 3D, które umożliwia tworzenie trójwymiarowych obiektów przy użyciu oprogramowania CAD. Ten rodzaj oprogramowania oferuje specjalistyczne narzędzia, dzięki czemu, umożliwia tworzenie projektów przedmiotów o nieregularnych powierzchniach z uwzględnieniem analizy Metodą Elementów Skończonych (MES). Modelowanie 3D daje również możliwość zwizualizowania obiektu podlegającego konstruowaniu, oszacowania kosztów produkcji oraz określenia cech obiektu.

Projektowanie CAD stosowane jest z powodzeniem, wszędzie tam, gdzie zależy nam na uzyskaniu dokładnie odzwierciedlającego zamysł pomysłodawcy modelu trójwymiarowego, który dodatkowo przedstawiać będzie wszystkie założenia i funkcje. Największą popularnością cieszy się w inżynierii mechanicznej, bowiem umożliwia tworzenie rysunków 2D oraz modeli 3D części maszyn i urządzeń.

Modyfikacje i optymalizacje

W biurze konstrukcyjnym 3D Expert zajmujemy się również modyfikacjami całych konstrukcji, podzespołów czy części. Przeprojektowując poszczególne elementy dostosowujemy je do nowego środowiska, funkcji lub wymagań, jednocześnie eliminując potrzebę projektowania od zera. Oferujemy także aktualizacje zgodne z przedstawioną specyfikacją oraz weryfikację pod kątem kompatybilności poszczególnych elementów. W ramach optymalizacji projektujemy nowe modele lub biorąc pod uwagę określone kryteria – zmieniamy istniejące. Działamy na terenie miast takich jak Kraków, Warszawa, Katowice i Wrocław ale także na terenie całego kraju.

Jesteśmy gotowi

Zleć nam Projekt 3D!

Sprawdź również