Skanowanie 3D jako narzędzie do kontroli jakości w przemyśle

Skanowanie 3D jako narzędzie do kontroli jakości w przemyśle

Rozwój elektroniki oraz metod numerycznych pozwala na dokładną analizę zachodzących nie tylko procesów fizycznych, ale także i zmian strukturalnych różnego rodzaju obiektów w przestrzeni trójwymiarowej. Przetworzenie wymiarów oraz kształtów rzeczywistych konstrukcji na trójwymiarowy obraz jest możliwe dzięki skanerom 3D. Wykorzystywanie najnowszych technologii pozwala na przykład na stworzenie różnego rodzaju analiz uszkodzeń, awarii czy też wypadków. Ich skutki z
powodzeniem mogą być obecnie przedstawiane w postaci wizualizacji przestrzennych, co jest znaczącą zmianą w porównaniu do wcześniejszych zwykłych fotografii czy też opisów, niejednokrotnie mylących.

Skanowanie 3D oraz inżynieria odwrotna

Tworzenie wizualizacji obiektu fizycznego w postaci modelu 3D możliwe jest dzięki wykorzystaniu technologii skanowania 3D. Nazwa ta jest nieprzypadkowa, ponieważ na początku zbierane są informacje o danym elemencie czy też obiekcie, a następnie dochodzi do digitalizacji danych. Analogowa geometria przekształca się w postać cyfrową dzięki siatce punktów. Każdy z nich posiada zdefiniowane położenie za pomocą współrzędnych x, y, oraz z. Dzięki temu możliwe będzie stworzenie nowego elementu w dokładnie takiej samej, a nawet ulepszonej wersji. Co więcej, jest także szansa na porównanie danych z modelem CAD, co pozwoli na sprawdzenie poprawności wykonania cech geometrycznych.

Wykorzystywanie skanerów 3D w przemyśle

Skanowanie 3D z powodzeniem jest wykorzystywane w inżynierii przemysłowej. Chodzi tutaj przede wszystkim o zastosowanie skanerów jako alternatywy dla niezwykle precyzyjnych współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Ponadto służą one do porównywania produktów końcowych z modelem CAD, a także tworzenia analiz obiektów i części maszyn pod kątem szans na powtórne wykorzystanie. Nie można zapomnieć również o wykonywaniu pomiarów hal produkcyjnych czy też tworzeniu wizualizacji rozmieszczenia linii montażowych. Bezkontaktowe skanowanie 3D sprawdza się zatem jako narzędzie do kontroli jakości w przemyśle w różnych jego
obszarach. Analiza uzyskanej mapy punktów jest niezwykle przydatna w celu kontroli położenia przestrzennego współpracujących elementów.